Tıp Bayramı

Sağlıklı olmak hayatın tadını çıkarmanın ilk koşullarından biridir. Peki sağlıklı olmamızı sağlayan, bize fiziksel, psikolojik ve diğer alanlarda destek veren, yeri geldiğinde acımızı dindiren, yeri geldiğinde yaralarımız saran, sağlıklı olabilmemiz için elinden gelen araştırmaları yapan büyükten küçüğe tüm sağlık çalışanlarının ve günümüzde oldukça gelişmiş bir sektör ve araştırma alanı olan tıbbın bir bayramı olduğunu biliyor muydunuz?

Tıp Bayramı ne zaman kutlanır?
Her yılın 14 Mart günü ülkemizde Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bunun sebebiyse ülkemizde 14 mart 1827 tarihinin modern tıp eğitiminin başlangıç noktası olarak kabul edilmesidir. Tam bu tarihte Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire tıp okulları açılmıştır.

Tıp Bayramı ilk kez 1919 yılında kutlanmıştır. 1. Dünya savaşı sonrasında, işgal kuvvetleri tarafından yerleşim bölgesi olarak seçilen İstanbul’ da tıp öğrencilerinin bu olanlara tepkisi olarak ilk Tıp Bayramı kutlanmıştır. Günümüze kadar süren bu gelenek, 14 Mart tarihinin bulunduğu haftayı kapsayan haftayı sağlık haftası olarak kutlamaya dönüşmüştür.
Tıp Bayramı, Türkiye’ de tıp alanında hizmet veren tüm sağlık personelinin sorunlarının masaya yatırıldığı, Tıp bilimine katkıda bulunanların ve geliştirenlerin çeşitli ödüllendirme metotlarıyla haklı bir unvan verildiği ve tüm sağlık çalışanlarının kutlanıldığı bir gündür. Bu gün kapsamında yapılan etkinliklerin, Türkiye genelinde tıp alnında çalışanların çalışma koşullarının düzeltilmesinden, hasta ve sağlık çalışanı ilişkilerinin nasıl olması gerektiğine değinilir. Sınırı aşan durumlarda ne gibi müeyyideler uygulanması ve tıp çalışanlarının kamuda olsun, özel sektörde olsun gereken saygıyı görmelerinin yolları aranmakta ve bunu kamuoyunu nasıl bilinçlendirileceğinin ve ortak paydalarda nasıl buluşacağının tartışıldığı ve araştırıldığı etkinlikler olarak görebiliriz.

Tıbbın ilerlemesinin bir toplumun sağlık olaylarının ve vakalarının en aza indirgenerek, doğal ve koruyucu hekimlik yollarıyla, halkı bilgilendirip, bilinçlendirerek ve iş kaybı ve sağlık kaybını en aza indirgeyecek şekilde kanunları ve yönetmelikleri düzenleyerek ortaya daha yaşanılabilir ve umut vaat eden bir tablo çıkarması amacı güdülmektedir.

Günümüzde sağlıklı bireyin yaşam hakkını elinde tutmasına izin verilmesi bir haktan öte bir gerekliliktir. Yaşamın döngülerinin içinde yolumuzu kaybettiğimizde bize yol gösterecek, bizi tedavi edecek tıp çalışanlarına saygılı davranmak belki de onlara verebileceğimiz ve çocuklarımıza miras kalacak en büyük hediyedir. Bizde Şiir Oku sayfası olarak bu anlamlı güne katkı sağlamak adına 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili şiirler, afişlere ve yazılara yer verdik.